Nyt notat: Fire sociale kriterier skævvrider især den generelle udligning

I det tidligere notat Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet udpeges fire sociale kriterier som særligt problematiske for den generelle udligning. RimeligUdligning.nu fremlægger nu et nyt notat; Fire sociale kriterier skævvrider især den generelle udligning. Notatet uddyber kritikken af de fire sociale kriterier, som er Familier i bestemte boligtyper, Personer med lav indkomst, Indvandrere og efterkommere samt Beregnet nedgang i folketallet.

De tre førstnævnte kriterier er årsag til, at det sociale udgiftsbehov beregnes væsentligt højere for København og nærmest omkringliggende kommuner sammenlignet med alle andre kommuner med tilsvarende sociale udgifter.

Det sidste af kriterierne; Beregnet nedgang i folketallet, opfatter vi som ’et plaster på såret’ for et undervurderet socialt udgiftsbehov for kommuner med betydende landdistrikter. Men også dette kriterium er problematisk. Kriteriet har nemlig ingen sammenhæng med kommunernes sociale udgifter og heller ikke med reelle udgifter knyttet til faldende folketal. Samtidig virker kriteriet meget ustabilt, således at kommuner med nedgang i folketallet udsættes for vilkårlige udsving i finansieringen uden sammenhæng med udviklingen i deres sociale udgifter.

Læs det nye notat; Fire sociale kriterier skævvrider især den generelle udligningsordning

Teknisk kontakt: mail@rimeligudligning.nu