Markante ændringer i det aldersbestemte udgiftsbehov flytter store summer til bykommunerne fra 2019

I 2019 flyttes 711 mio. udligningskroner til de største bykommuner. Det sker, fordi enhedsbeløbene bag de aldersbestemte udgiftsbehov er ændret markant i forhold til udligningen i 2018.
Specielt er enhedsbeløbene for de 20-39 årige opjusteret.

Selv om ændringerne kan være sagligt begrundede, er der tale om en meget stor forskydning til fordel for de større bykommuner og i så betydende et omfang, at det påvirker den økonomiske situation i mange berørte kommuner.

Læs mere i rapport fra RimeligUdligning.nu, hvor det samlede resultat for de enkelte kommuner ses i bilag 2 på side 11.

Teknisk kontakt: mail@rimeligudligning.nu