Det betyder en mere rimelig udligning for de enkelte kommuner

Det kræver et meget grundigt analysearbejde at fastlægge en blot nogenlunde rimelig udligning på tværs af landets kommuner.

Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemfører et sådant arbejde med nogle års mellemrum. På baggrund af sidste analysearbejde i 2012 har Folketinget fastlagt den gældende udligning. De 6 østjyske kommuner bag RimeligUdligning.nu har igennem en årrække løbende vurderet udligningen. Og vurderingen er, at udligningen ikke er rimelig. Rimeligheden er vurderet i forhold til, om udligningen lever op til sit formål, at give kommunerne nogenlunde ens mulighed for at yde en gennemsnitligt service ved et gennemsnitligt beskatningsniveau og at forskellene ikke udlignes fuldt ud for at undgå uhensigtsmæssige incitamenter.

Urimelighederne skyldes først og fremmest, at udligningen sker på grundlag af upræcise udgiftsbehov i de enkelte kommuner. Hvis udligningen blev baseret på et mere præcist grundlag, ville over 6 mia. udligningskroner blive tildelt andre kommuner end i dag.

Se dynamisk kort over konsekvenserne for de enkelte kommuner

Læs mere i dataark

Teknisk kontakt: mail@rimeligudligning.nu