42 kommuner opfordrer Økonomi- og indenrigsministeren til ændringer i det kommunale udligningssystem

Op imod halvdelen af kommunerne på kryds og tværs af landet står bag en kraftig opfordring til Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om ændringer af det kommunale udligningssystem.

Det skal ske i forbindelse med, at Økonomi- og indenrigsministeriet alligevel barsler med ændringer af udligningssystemet. Ved årsskiftet skal det såkaldte Finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet aflevere sine anbefalinger til ændringer. Disse skal så forhandles – og besluttes – i Folketinget i foråret 2018, så ændringerne kan træde i kraft i kommunerne fra og med 2019.

Læs brev til Økonomi- og indenrigsministeren  og pressemeddelelse

Teknisk kontakt: mail@rimeligudligning.nu