Udligningsordning giver ulige muligheder

Borgere og politikere i Danmark forventer et godt og nogenlunde ens serviceniveau – uanset hvor i landet, man bor. En rimelig forventning, som det kommunale udligningssystem er sat i verden for at hjælpe med til. Men systemet fejler. Udligningen er ikke rimelig.

Siden 2009 har vi i de seks østjyske kommuner bag RimeligUdligning.nu lavet talrige og meget grundige økonomiske analyser af udligningssystemet. De viser en række fejl , som betyder, at over 6 mia. kr. lander i de forkerte kommunekasser. I alt 61 kommuner mister mere en 500 kr. pr. indbygger. Flertallet af dem langt mere. Blandt de 61 er både kommuner i provinsen og hovedstadsområdet.

Der er brug for en oprydning i systemet, så det bliver rimeligt og lever op til dets grundlæggende formål.

Systemet bør basere sig på objektive kriterier, der afspejler de reelle forskelle i indtægtsgrundlag og udgiftsbehov i alle landets kommuner.

RimeligUdligning.nu peger på fire centrale fejl i udligningssystemet:

  1. Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling
  2. Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet
  3. Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som de har råd til
  4. Udgifter til udlændinge udlignes flere gange

Læs mere her på hjemmesiden eller kontakt os for snak om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at give kommunerne nogenlunde ens muligheder for at give deres borgere en rimelig service.

Seneste nyt

26.9.2018
Markante ændringer i det aldersbestemte udgiftsbehov flytter store summer til bykommunerne fra 2019
I 2019 flyttes 711 mio. udligningskroner til de største bykommuner. Det sker, fordi enhedsbeløbene bag de aldersbestemte udgiftsbehov er ændret markant i forhold til udligningen i 2018. Specielt er enhedsbeløbene for de 20-39 årige opjusteret. Selv om ændringerne kan være sagligt begrundede, er der tale om en meget stor forskydning til fordel for de større […]
Læs mere

31.5.2018
Brev til Økonomi- og Indenrigsminister, Finansminister og KL-formand om byrdefordelingen mellem landets kommuner
Den kuldsejlede udligningsreform og planerne om at kompensere de kommuner, der uretmæssigt har modtaget millioner i kroner for udlændinges lave uddannelsesniveau, har stor betydning for byrdefordelingen mellem landets kommuner. Og hvis regeringen oven i købet har tænkt sig at droppe Finansieringstilskuddet, så har vi for alvor en ubalance. RimeligUdligning.nu har derfor sendt en fælles henvendelse til Økonomi- […]
Læs mere

18.4.2018
Pressemeddelelse: Debatten om kommunal udligning nærmer sig fake news
Det er absurd, at når Danmarks Statistik retter en fejl, så taler politikere og presse om rød blok mod blå blok, om hovedstaden mod provinsen og om tabere og vindere. Når Frank Jensen for eksempel siger, at København på grund af den mindre udligning for udlændinge kommer til at miste 550 mio. kr. ”svarende til […]
Læs mere

Se flere nyheder

Teknisk kontakt: mail@rimeligudligning.nu