Udligningsordning giver ulige muligheder

Borgere og politikere i Danmark forventer et godt og nogenlunde ens serviceniveau – uanset hvor i landet, man bor. En rimelig forventning, som det kommunale udligningssystem er sat i verden for at hjælpe med til. Men systemet fejler. Udligningen er ikke rimelig.

Siden 2009 har vi i de seks østjyske kommuner bag RimeligUdligning.nu lavet talrige og meget grundige økonomiske analyser af udligningssystemet. De viser en række fejl , som betyder, at over 6 mia. kr. lander i de forkerte kommunekasser. I alt 61 kommuner mister mere en 500 kr. pr. indbygger. Flertallet af dem langt mere. Blandt de 61 er både kommuner i provinsen og hovedstadsområdet.

Der er brug for en oprydning i systemet, så det bliver rimeligt og lever op til dets grundlæggende formål.

Systemet bør basere sig på objektive kriterier, der afspejler de reelle forskelle i indtægtsgrundlag og udgiftsbehov i alle landets kommuner.

RimeligUdligning.nu peger på fire centrale fejl i udligningssystemet:

  1. Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling
  2. Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet
  3. Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som de har råd til
  4. Udgifter til udlændinge udlignes flere gange

Læs mere her på hjemmesiden eller kontakt os for snak om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at give kommunerne nogenlunde ens muligheder for at give deres borgere en rimelig service.

Seneste nyt

8.2.2018
Nye debatindlæg om den kommunale udligning
RimeligUdligning.Nu har bidraget til Altingets udligningsdebat med følgende to indlæg; “Udsigt til Rådhuspladsen skal ikke finansieres af borgere i andre kommuner” (8. februar 2018) “Store kommuner modtager milliarder for udgifter, de ikke har” (24. januar 2018)    
Læs mere

8.1.2018
Debatindlæg: Kommunal udligning – Et enkelt nyt dæk får ikke en ramponeret bil gennem syn!
I den seneste tid har fejlene i registrering af udlændinges uddannelsesniveau fyldt meget i debatten om udligningssystemet. Det ér da også en konkret fejl – men kun een blandt mange i det kommunale udligningssystem. Faktisk er systemet så unøjagtigt, at næsten 7 ud af de cirka 18 mia. kr., som systemet flytter rundt med, havner […]
Læs mere

27.12.2017
42 kommuner opfordrer Økonomi- og indenrigsministeren til ændringer i det kommunale udligningssystem
Op imod halvdelen af kommunerne på kryds og tværs af landet står bag en kraftig opfordring til Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om ændringer af det kommunale udligningssystem. Det skal ske i forbindelse med, at Økonomi- og indenrigsministeriet alligevel barsler med ændringer af udligningssystemet. Ved årsskiftet skal det såkaldte Finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet […]
Læs mere

Se flere nyheder

Teknisk kontakt: mail@rimeligudligning.nu