Udligningsordning giver ulige muligheder

Siden Kommunalreformen og Finansieringsreformen har de seks østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs fået langt dårligere økonomiske vilkår.

Dette på trods af, at vi tilsyneladende har udmærkede økonomiske grundvilkår, når man ser på beskatningsgrundlag og beregnede udgiftsbehov.

Forklaringen findes i udligningsordningen, som hvert år koster os voldsomt store beløb. Det har naturligvis betydning for den service, vi kan give vores borgere.

De 6 kommuner igangsatte derfor i 2009 et analysearbejde, som viste en række alvorlige problemstillinger i udligningsordningen, som ikke alene rammer de 6 østjyske kommuner, men i høj grad også mange andre kommuner.

Rapporter med resultaterne af de 6 østjyske kommuners arbejde er løbende fremsendt til Finansieringsudvalget, men nye analyser viser, at den generelle udligningsordning ikke er justeret i tilstrækkeligt omfang.

De 6 østjyske kommuner arbejdet stadig på, at udligningssystemet justeres i en mere rimelig retning.

Det urimelige skyldes, at grundlaget for udligningen ikke opgøres tilstrækkeligt præcist. Det drejer sig om følgende centrale punkter:

  • Udligningen bør fuldt ud tage hensyn både til de aldersbestemte udgifter og de socialt bestemte udgifter
  • De sociale kriterier bør ligeligt opfange de sociale behov i alle kommunetyper
  • Forskelle i udgifter som følge af finansieringsmulighederne må ikke fortolkes som forskelle i udgiftsbehov i Finansieringsudvalgets analyser
  • Den særlige udlændingeudligning bør justeres

De 6 østjyske kommuners arbejde er vigtigt, også fordi refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en urimelig fordeling af byrderne mellem landets kommuner.

Når præcisionen i grundlaget for den generelle udligning er forbedret bør en ensartet udligning indføres for hele landet.

Seneste nyt

16.3.2017

Østjysk rapport om beregning af kommunernes serviceniveau

I debatten om udligningsordningerne er kommunernes forskellige serviceniveau ofte et tema. Kommunerne bag rimeligudligning.nu har i en ny rapport foretaget en kritisk gennemgang af beregningens metode og resultater. Analysen viser, at beregningen af kommunernes serviceniveau er meget følsom overfor kommunernes udgifter til overførselsindkomster og den utilstrækkelige præcision i de beregnede udgiftsbehov. Tidligere analyser viser, at […]

16.3.2017

Debatindlæg: Hvorfor ender det altid i et hundeslagsmål?

Jyder mod københavnere. Udkant mod storbyer. Fattige mod rige. Kommunerne står til-syneladende i kø for at argumentere for, hvem det er mest synd for. Svaret er, at det er synd for Danmark! Det er synd for fællesskabet og alle os, der lever i det fællesskab! Læs nyt debatindlæg om udligningssystemet

8.11.2016

Ny rapport om sociale udgifter

En ny rapport ser nærmere på de socialeudgifter og udligningssystemet.