Udligningsordning giver ulige muligheder

Siden Kommunalreformen og Finansieringsreformen har de seks østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs fået langt dårligere økonomiske vilkår.

Dette på trods af, at vi tilsyneladende har udmærkede økonomiske grundvilkår, når man ser på beskatningsgrundlag og beregnede udgiftsbehov.

Forklaringen findes i udligningsordningen, som hvert år koster os voldsomt store beløb. Det har naturligvis betydning for den service, vi kan give vores borgere.

De 6 kommuner igangsatte derfor i 2009 et analysearbejde, som viste en række alvorlige problemstillinger i udligningsordningen, som ikke alene rammer de 6 østjyske kommuner, men i høj grad også mange andre kommuner.

Rapporter med resultaterne af de 6 østjyske kommuners arbejde er løbende fremsendt til Finansieringsudvalget, men nye analyser viser, at den generelle udligningsordning ikke er justeret i tilstrækkeligt omfang.

De 6 østjyske kommuner arbejdet stadig på, at udligningssystemet justeres i en mere rimelig retning.

Det urimelige skyldes, at grundlaget for udligningen ikke opgøres tilstrækkeligt præcist. Det drejer sig om følgende centrale punkter:

De 6 østjyske kommuners arbejde er vigtigt, også fordi refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en urimelig fordeling af byrderne mellem landets kommuner.

Når præcisionen i grundlaget for den generelle udligning er forbedret bør en ensartet udligning indføres for hele landet.

Seneste nyt

11.5.2017

Udligningskonference 11. maj 2017

Kommunerne bag rimeligudligning.nu afholdte udligningskonference den 11. maj 2017

28.4.2017

Møde med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

Den 26. april mødtes de østjyske borgmestre med økonomi- og indenrigsminister for at få en konstruktiv snak om vores kritikpunkter og seneste analyser af udligningssystemet.

26.4.2017

Kort og godt om de østjyske kritikpunkter

De færreste vil nok beskrive det kommunale udligningssystem som let gennemskueligt. Det samme gælder debatten og kritikken af systemet. Vi har derfor forsøgt at forklare vores primære kritikpunkter i hvert sit korte notat.