Udligningsordning giver ulige muligheder

Siden Kommunalreformen og Finansieringsreformen har de seks østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs fået langt dårligere økonomiske vilkår.

Dette på trods af, at vi tilsyneladende har udmærkede økonomiske grundvilkår, når man ser på beskatningsgrundlag og beregnede udgiftsbehov.

Forklaringen findes i udligningsordningen, som hvert år koster os voldsomt store beløb. Det har naturligvis betydning for den service, vi kan give vores borgere.

De 6 kommuner igangsatte derfor i 2009 et analysearbejde, som viste en række alvorlige problemstillinger i udligningsordningen, som ikke alene rammer de 6 østjyske kommuner, men i høj grad også mange andre kommuner.

Rapporter med resultaterne af de 6 østjyske kommuners arbejde er løbende fremsendt til Finansieringsudvalget, men nye analyser viser, at den generelle udligningsordning ikke er justeret i tilstrækkeligt omfang.

De 6 østjyske kommuner arbejdet stadig på, at udligningssystemet justeres i en mere rimelig retning.

Det urimelige skyldes, at grundlaget for udligningen ikke opgøres tilstrækkeligt præcist. Det drejer sig om følgende centrale punkter:

De 6 østjyske kommuners arbejde er vigtigt, også fordi refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en urimelig fordeling af byrderne mellem landets kommuner.

Når præcisionen i grundlaget for den generelle udligning er forbedret bør en ensartet udligning indføres for hele landet.

Seneste nyt

21.6.2017

Debatindlæg: Mere saglighed – mindre blindfægtning

Som respons på et indlæg fra Steen Christiansen fra Albertslund Kommune i DK-økonomi den 12. juni 2017 bragte samme medie den 21. juni et indlæg fra borgmestrene i RimeligUdligning.Nu Debatindlæg; Mere saglighed – mindre blindfægtning

14.6.2017

Det betyder en mere rimelig udligning for de enkelte kommuner

Se de økonomiske konsekvenser for alle landets kommuner, hvis tilskud og udligning beregnes ud fra et mere rimeligt udgiftsbehov. Gevinster og tab ved mere rimelig udligning

14.6.2017

Debatindlæg: Kommunal udligning lever ikke op til formålet

Folketinget og borgerne forventer nogenlunde ensartet service i kommunerne. Udligningssystemet skal give kommunerne nogenlunde ens økonomiske muligheder for at levere netop dette. Det lykkes desværre ikke. Læs debatindlæg