Udligningsordning giver ulige muligheder

Borgere og politikere i Danmark forventer et godt og nogenlunde ens serviceniveau – uanset hvor i landet, man bor. En rimelig forventning, som det kommunale udligningssystem er sat i verden for at hjælpe med til. Men systemet fejler. Udligningen er ikke rimelig.

Siden 2009 har vi i de seks østjyske kommuner bag RimeligUdligning.nu lavet talrige og meget grundige økonomiske analyser af udligningssystemet. De viser en række fejl , som betyder, at over 6 mia. kr. lander i de forkerte kommunekasser. I alt 61 kommuner mister mere en 500 kr. pr. indbygger. Flertallet af dem langt mere. Blandt de 61 er både kommuner i provinsen og hovedstadsområdet.

Der er brug for en oprydning i systemet, så det bliver rimeligt og lever op til dets grundlæggende formål.

Systemet bør basere sig på objektive kriterier, der afspejler de reelle forskelle i indtægtsgrundlag og udgiftsbehov i alle landets kommuner.

RimeligUdligning.nu peger på fire centrale fejl i udligningssystemet:

  1. Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling
  2. Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet
  3. Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som de har råd til
  4. Udgifter til udlændinge udlignes flere gange

Læs mere her på hjemmesiden eller kontakt os for snak om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at give kommunerne nogenlunde ens muligheder for at give deres borgere en rimelig service.

Seneste nyt

13.5.2019
Læserbrev om udligningens konsekvenser for borgerne
I forlængelse af vores analyse om udligningsystemets betydning for den almindelige lønmodtagerfamilie bragte Jysk Fynske Medier følgende læserbrev i deres Danmark-sektion den 12. maj: Skæv udligning rammer borgernes pengepung direkte
Læs mere

10.5.2019
Udligningens konsekvenser for den enkelte borger
Skævheder i beregningen af tilskud og udligning til kommunerne har store konsekvenser for den enkelte borger – enten i kommuneskat eller serviceniveau. En almindelig lønmodtagerfamilie på mellemniveau skal for samme service betale over 40.000 kr. mere i skat afhængig af postnummer. Læs mere i notatet: Konsekvenser for den enkelte borger
Læs mere

7.5.2019
Åbent brev til Folketingsmedlemmer: Uvildig kommission skal supplere Finansieringsudvalgets arbejde med et rimeligt udligningssystem
RimeligUdligning.nu har klare forventninger til, at Folketingspolitikerne straks efter valget trækker i arbejdstøjet og får skabt et meget mere rimeligt udligningssystem. Da skævhederne i udligningssystemet er meget gennemgribende, er det nødvendigt at få både en kortsigtet og en langsigtet løsning i spil. Et af redskaberne bør være en uvildig kommission. I et brev til alle Folketingsmedlemmer […]
Læs mere

Se flere nyheder

Teknisk kontakt: mail@rimeligudligning.nu