Udligningsordning giver ulige muligheder

Siden Kommunalreformen og Finansieringsreformen har de seks østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs fået langt dårligere økonomiske vilkår.

Dette på trods af, at vi tilsyneladende har udmærkede økonomiske grundvilkår, når man ser på beskatningsgrundlag og beregnede udgiftsbehov.

Forklaringen findes i udligningsordningen, som hvert år koster os voldsomt store beløb. Det har naturligvis betydning for den service, vi kan give vores borgere.

De 6 kommuner igangsatte derfor i 2009 et analysearbejde, som viste en række alvorlige problemstillinger i udligningsordningen, som ikke alene rammer de 6 østjyske kommuner, men i høj grad også mange andre kommuner.

Rapporter med resultaterne af de 6 østjyske kommuners arbejde er løbende fremsendt til Finansieringsudvalget, men nye analyser viser, at den generelle udligningsordning ikke er justeret i tilstrækkeligt omfang.

De 6 østjyske kommuner arbejdet stadig på, at udligningssystemet justeres i en mere rimelig retning.

Det urimelige skyldes, at grundlaget for udligningen ikke opgøres tilstrækkeligt præcist. Det drejer sig om følgende centrale punkter:

  • Udligningen bør fuldt ud tage hensyn både til de aldersbestemte udgifter og de socialt bestemte udgifter
  • De sociale kriterier bør ligeligt opfange de sociale behov i alle kommunetyper
  • Forskelle i udgifter som følge af finansieringsmulighederne må ikke fortolkes som forskelle i udgiftsbehov i Finansieringsudvalgets analyser
  • Den særlige udlændingeudligning bør justeres

De 6 østjyske kommuners arbejde er vigtigt, også fordi refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en urimelig fordeling af byrderne mellem landets kommuner.

Når præcisionen i grundlaget for den generelle udligning er forbedret bør en ensartet udligning indføres for hele landet.

Seneste nyt

7.1.2015

De seks østjyske kommuners synspunkter på tilskuds- og udligningssystemet

Seks østjyske kommuner har siden 2009 samarbejdet om analyser af den mellemkommunale udligning. Et nyt notat indeholder et resumé af de 6 kommuners synspunkter på tilskuds- og udligningssystemet.

23.11.2014

Send udligningen til serviceeftersyn

Tricktyveri, råber fem hovedstadsborgmestre, efter at en række kommuner i provinsen har kritiseret den kommunale udligning og blandt andet har forslået at droppe hovedstadsudligningen. Læs debatindlæg fra Jyllands-Posten.

16.9.2014

Seks østjyske kommuner arbejder også for forbedret udligning

Den nuværende udligningsordning for kommunerne skal forbedres for at skabe mere lige vilkår for danskerne. De seks østjyske kommuner bag rimeligudligning.nu bakker op om at ændre udligningsordningen og helt afskaffe hovedstadsudligningen.