Udligningsordning giver ulige muligheder

Borgere og politikere i Danmark forventer et godt og nogenlunde ens serviceniveau – uanset hvor i landet, man bor. En rimelig forventning, som det kommunale udligningssystem er sat i verden for at hjælpe med til. Men systemet fejler. Udligningen er ikke rimelig.

Siden 2009 har vi i de seks østjyske kommuner bag RimeligUdligning.nu lavet talrige og meget grundige økonomiske analyser af udligningssystemet. De viser en række fejl , som betyder, at over 6 mia. kr. lander i de forkerte kommunekasser. I alt 61 kommuner mister mere en 500 kr. pr. indbygger. Flertallet af dem langt mere. Blandt de 61 er både kommuner i provinsen og hovedstadsområdet.

Der er brug for en oprydning i systemet, så det bliver rimeligt og lever op til dets grundlæggende formål.

Systemet bør basere sig på objektive kriterier, der afspejler de reelle forskellige i indtægtsgrundlag og udgiftsbehov i alle landets kommuner.

RimeligUdligning.nu peger på fire centrale fejl i udligningssystemet:

  1. Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling
  2. Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet
  3. Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov – ikke af de udgifter, som de har råd til
  4. Udgifter til udlændinge udlignes flere gange

Læs mere her på hjemmesiden eller kontakt os for snak om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at give kommunerne nogenlunde ens muligheder for at give deres borgere en rimelig service.

Seneste nyt

7.8.2017
Debatindlæg: Hjemmebane eller ej – sagligheden bør sejre
Debatten med Albertlunds borgmester Steen Christensen fortsætter. Læs debatindlæg fra RimeligUdligning.nu i DK Økonomi den 6. juli. Debatindlæg: Hjemmebane eller ej – sagligheden bør sejre
Læs mere

21.6.2017
Debatindlæg: Mere saglighed – mindre blindfægtning
Som respons på et indlæg fra Steen Christiansen fra Albertslund Kommune i DK-økonomi den 12. juni 2017 bragte samme medie den 21. juni et indlæg fra borgmestrene i RimeligUdligning.Nu. Debatindlæg; Mere saglighed – mindre blindfægtning
Læs mere

14.6.2017
Det betyder en mere rimelig udligning for de enkelte kommuner
Det kræver et meget grundigt analysearbejde at fastlægge en blot nogenlunde rimelig udligning på tværs af landets kommuner. Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemfører et sådant arbejde med nogle års mellemrum. På baggrund af sidste analysearbejde i 2012 har Folketinget fastlagt den gældende udligning. De 6 østjyske kommuner bag RimeligUdligning.nu har igennem en årrække løbende […]
Læs mere

Se flere nyheder

Teknisk kontakt: mail@rimeligudligning.nu